Hjem
/
Tjenester
/
Årsoppgjør

Årsoppgjør

Vi har kunnskapen og verktøyet som gjør at vi utfører årsoppgjøret på en rasjonell, sikker og effektiv måte.

Årsoppgjøret er prosessen som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Dette omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap med noter og eventuell revisjonsberetning fra selskapets revisor. Videre den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Vi kan sørge for å holde selskapets aksjebok ajour i forhold til endringer i aksjonærer gjennom året. Videre kan vi holde oversikt over hendelser som utbytteutbetalinger, kapitalendringer, fusjon, fisjon mv. Samlet sett leder disse opplysningene frem til selskapets aksjonærregisteroppgave som leveres i januar hvert år.

Steen & Jensen utarbeider komplette årsoppgjør for de fleste type selskaper. Vi benytter Visma Periode & År som system.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering av dine muligheter eller behov