Honorarsatser

(satsene justeres vanligvis 1 gang per år i januar)

Regnskap:
Kr. 880,-  pr. time

Lønn:
Kr. 880,-  pr. time

Administrasjon (fra-til):
Kr. 880,-/1200,- pr. time

Årsoppgjør:
Kr. 1200,-  pr. time

Konsulentarbeid:
Kr. 1350,-  pr. time

I tillegg faktureres eventuelt medgått porto ved utførelsen av oppdraget.

Ta kontakt for mer informasjon eller ved bestilling av våre økonomi- og regnskapstjenester.