Hjem
/
Priser
Regnskap
Satser ekskl. mva
NOK 1 150
Timespris
Lønn
Satser ekskl. mva
NOK 1 150
Timespris
Administrasjon (fra-til)
Satser ekskl. mva
NOK 1 150/ 1 700
Timespris fra/til avhengig av medarbeider
Årsoppgjør
Satser ekskl. mva
NOK 1 700
Timespris
Konsulent/rådgivning
Satser ekskl. mva
NOK 2 000
Timespris

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering av dine muligheter eller behov