Regnskap

Regnskap er grunnsteinen og kjernekompetansen i vår bedrift. Regnskapstjenestene vi tilbyr, skal bidra til å gi deg et brukervennlig og hensiktsmessig verktøy for styring, planlegging og evaluering av din virksomhet. Arbeidsfordelingen mellom oss kommer vi frem til i samarbeid.

Vi jobber i skybaserte økonomisystem med løpende oppdaterte regnskap slik at din bedrift kan ta beslutninger basert på riktig informasjon. Vi har kompetanse på disse systemene :

  • PowerOffice Go
  • Tripletex
  • Duett Økonomi

Ved behov for inkasso, factoring eller fakturakjøp samarbeider vi med :

  • Kravia Inkasso
  • Svea (factoring og fakturakjøp)

Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.