Rådgivning og etablering

Som kunde hos Steen & Jensen Økonomi AS får du mer enn bare tradisjonell regnskapsføring. Vi kan være en viktig og avgjørende samtalepartner og støttespiller i drift og optimalisering av din virksomhet. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeidsklima, og vi ønsker å være en løsningsorientert samarbeidspartner på alle nivå i din virksomhet.

Vi kan bistå med rådgivning innen etablering av selskaper, økonomi, administrasjon og skatt.

Vi bistår med valg av selskapsform og selskapsstruktur som er hensiktsmessig for din bedrift. Herunder stiftelse, registrering, valg av bankforbindelse, økonomisystemer mv.

Vi har god erfaring med å tilpasse effektive og rasjonelle rutiner knyttet til regnskap, rapportering og kontroll.

I forbindelse med finansiering bistår vi med budsjettering, analyse og lånesøknad.

Vi har et bredt lokalt nettverk av forretningsforbindelser som revisorer, advokater, banker og IT. Dette nettverket er en forutsetning for å kunne koordinere prosesser som strekker seg noe utenfor vårt primære kompetanseområde. Det er en fordel å kunne forholde seg til oss som koordinater og tilrettelegger for større eller mindre prosjekter.