Honorarsatser

Satser ekskl. mva. (Satsene justeres vanligvis 1 gang per år i januar)

Regnskap:

Timepris

950 NOK

Lønn:

Timepris

950 NOK

Administrasjon (fra-til):

Timepris fra/til avhengig av medarbeider

950 / 1350 NOK

Årsoppgjør:

Timepris

1350 NOK

Konsulentarbeid:

Timepris

1500 NOK

I tillegg faktureres medgåtte direkte kostnader/utlegg ved utførelsen av oppdraget.