Honorarsatser

Satser ekskl. mva. (Satsene justeres vanligvis 1 gang per år i januar)

Regnskap:

Timepris

1 050 NOK

Lønn:

Timepris

1 050 NOK

Administrasjon (fra-til):

Timepris fra/til avhengig av medarbeider

1 050 / 1 500 NOK

Årsoppgjør:

Timepris

1 500 NOK

Konsulentarbeid:

Timepris

2 000 NOK

I tillegg faktureres medgåtte direkte kostnader/utlegg ved utførelsen av oppdraget.