Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Oppgjøret omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap med noter og eventuell revisjonsberetning fra selskapets revisor. Videre den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Vi har kunnskapen og verktøyet for å utføre årsoppgjøret på en rasjonell, sikker og effektiv måte. Vi utarbeider komplette årsoppgjør for de fleste type selskaper.

Vi kan sørge for å holde selskapets aksjebok ajour i forhold til endringer i aksjonærer gjennom året. Videre kan vi holde oversikt over hendelser som utbytteutbetalinger, kapitalendringer, fusjon, fisjon mv. Samlet sett leder disse opplysningene frem til selskapets aksjonærregisteroppgave som i leveres i januar hvert år.