Vi har blitt Poweroffice Partner.

Tidsstyring og kvalitetssikring – Skybasert regnskapssystem

NARF har byttet navn til Regnskap Norge.

 

Regnskap Norge befinner vi oss på samme sted, men nettsiden har fått adressen regnskapnorge.no.

På Facebook og LinkedIn er også endret.

Til våre kunder

Et nytt år nærmer seg, og i den forbindelse ønskervi å informere om noen utvalgte faglige emner, og gi dere sjekkpunkter for et mer rasjonelt og effektivt årsoppgjør. Videre informerer vi om våre nye honorarsatser gjeldende fra 1. januar 2015.
 

Faglig informasjon

Scheel-utvalgets utredning om endringer i selskapsskatten fremlagt

Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 % til 20 % for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen. Hans Henrik Scheel overleverte 2. desember utvalget s forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Økte  investering er og eierskap på tvers av landegrenser har ført til økt skatteplanlegging og skattekonkurranse mellom landene, noe som også skaper utfordringer for Norge. Scheel-utvalgets  hovedanbefaling for å møte disse utfordringene er å redusere skattesatsen fra 27% til 20% og innføre særskilte tiltak mot flytting av overskudd som er opptjent i Norge.
 
Les mer om dette på www.regjeringen.no og søk på Scheel-utvalget.
 

Skatteattest og MVA-attest i Altinn

Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Du kan bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert. Skatte- og  MVA-attesten produseres samme dag som bestillingen og sendes elektronisk i PDF-format til den enkeltes meldingsboks i Altinn. Attestene bestilles på skjema RF- 1316 Attestbestilling i Altinn.